1 953

Osobnosti regiónu – Belo Felix

Profesor Belo Felix patrí k významným osobnostiam hudobného sveta. Hudobný skladateľ a pedagóg je spoluautorom učebníc hudobnej výchovy pre základné školy. Dlhoročne pôsobil ako profesor a vedúci Katedry hudobnej kultúry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho hudobné diela, možno ani nevieme, ale poznáme z detských divadelných predstavení, či z médií. Generálny riaditeľ Národného osvetového centra mu udelil Medailu Daniela Gabriela Licharda.My Vám ho predstavíme bližšie v premiére relácie Osobnosti regiónu.