593

Odovzdanie elektromobilu Mestskej polícii v Banskej Bystrici