893

Nový most postavia do konca roka

Nový most cez rieku Hron postavia v Brezne, v časti Bujakovo. Starý má už takmer 70 rokov a je v zlom technickom stave.