900

Nový akademický rok plný výziev

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa začal nový akademický rok. Bude plný výziev nielen pre študentov, ale aj pre samotné vedenie univerzity.

Najsledovanejšie na