S novým rokom prichádzajú novinky a zmeny v parkovaní. Banskú Bystricu čaká rok projektovania a budovania parkovísk, možno aj parkovacích domov. Kde, kedy a z čoho – to sa dozviete v relácii Téma týždňa.