1 069

Nová trieda pre 15 detí

Mesto Banská Bystrica získalo peniaze na rozšírenie kapacity materskej školy Družby. Do novej triedy pribudne 15 detí.