927

Nová ruská trieda pre škôlkarov

Výučba jazykov v materských školách sa stáva čoraz viac populárna. No okrem angličtiny, sa budú predškoláci v Bystrici môcť učiť po rusky.