950

Nová maľba v podchode na Kapitulskej ulici

Podchod na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici je o niečo krajší. Kým v minulosti tadiaľ väčšina z nás len rýchlo prebehla, dnes sa môžeme zastaviť a obdivovať novú maľbu.