1 444

Nová Fun zóna vo Zvolene

Streetbalové ihrisko, šach či živé človeče priamo v strede námestia. Vo Zvolene postavili novú Fun zónu. Cieľom je prilákať viac ľudí a oživiť tak centrum mesta.