733

Nová dotyková učebňa na UMB

Pracovné zošity, učebnice, atlasy, žiacku knižku či skriptá. To všetko dnes dokáže nahradiť tablet, ktorý sa čoraz viac udomácňuje v školách. Kým pre žiakov býva často zdrojom hier či filmov, v rukách učiteľov má byť modernou vyučovacou pomôckou.