2 476

Neresnica je zatvorená, iné kúpaliská fungujú.