2 272

Neresnica je zatvorená, iné kúpaliská fungujú.