1 856

Neprehľadná odbočka s novým značením

V dopravnom značení by sa mali vodiči na cestách s prehľadom orientovať. My sme našli odbočku v Bystrici v ktorej bolo odbočovanie naozaj nejasné. Príslušné orgány však vykonali nápravu.