Breznianska nemocnica má nový špičkový prístroj na monitorovanie srdca v domácom prostredí. 24 hodinové prenosné EKG má veľkosť zápalkovej škatuľky.