976

Nefunkčný rybovod trápi ryby

Mreny, jalce, podustvy a iné druhy rýb končia svoju letnú púť na zvolenskej hati. Tieto ryby potrebujú migrovať ďalej proti prúdu rieky. Problémom je nefunkčný rybovod.