V Banskej Bystrici už stojí vianočný stromček. Ide o smrek pichľavý. Pôvodne však na námesti mal stáť úplne iný strom, ten to však nezvládol.