3 162

Nákup za ONE HUNDRED – Marec

Tentokrát sa nakupovalo v domácich potrebách. Niečo do kuchyne sa vždy zíde.