Pacienti Rooseveltovej nemocnici čakajú na výmenu kĺbov kratšie. Na ortopédii pribudla aj nadštandardná izba.