659

Na Slovíčko s majstrom baníckeho bratstva Andrejom Sitárom