689

Na slovíčko s Jánom Žuffom, riaditeľom Spojenej školy v BB