598

Na Paradajke prešiel z Bystrice do Rumunska

Odtrhnuté turbo, zadreté brzdy a rozpadnutý alternátor. Toto všetko si zažila Pardajka na svojich cestách. Nebola v tom však sama. Spoločnosť jej robila aj Žabka, Rocky a ďalší.