508

Na hostine u mešťanov

Lyžica, vidlička a nôž. S týmto príborom si dnes už bežne sadáme k obedu či k večeri. No vedeli ste, že do 17. storočia sa jedlo často iba rukami?