206

Na Bezpečnostnom fóre pokrstili novú publikáciu

Katedra bezpečnostných štúdii Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už 17 rokov organizuje bezpečnostné fórum. Ide o medzinárodnú vedeckú konferenciu na ktorej sa tento rok krstila aj nová publikácia s názvom politická komunikácia.