4 285

Mladí Bystričania plesali

V Banskej Bystrici začal svoju tradíciu ples na ktorom sa mohli zúčastniť len mladí ľudia. Štýlom a tématikou pripomínal pompéznosť 20-tych rokov.