Mestská veža v Brezne má nový svetelný dizajn. Prvýkrát ju takto videli ľudia na Dňoch mesta a svietiť bude každý deň

Najsledovanejšie na