1 195

Mestská veža v Brezne svieti

Mestská veža v Brezne má nový svetelný dizajn. Prvýkrát ju takto videli ľudia na Dňoch mesta a svietiť bude každý deň