Nové lavičky, chodníky či fontána. Napríklad aj toto pridudne v Margitinom parku, ktorý sa dočkal po niekoľkých rokoch revitalizácie. Na jeho novej podobe sa už začalo pracovať. Brezňania sa tak môžu tešiť na novú, lepšie povedané, staro-novú, oddychovú zónu.