V súčasnosti poznáme marec najmä ako mesiac knihy. No jeho skutočný zmysel je hlbší a siaha až do čias našich dávnych predkov.