642

Maľovaná krása a čaro kresaného dreva – výstava v pamätníku SNP