Na Námestí Slobody pribudla inteligentná lavička. Viete si pomocou nej nabiť telefón, pripojiť sa k internetu, alebo sa aj zohriať.