1 524

Kuriózny Chvatimech

Stoja tu rýchliky, ale nie je tu žiadne mesto, ani dedina. Je tu jedinečná historická lanovka, ale je nefunkčná.