970

Krst novej knihy o Banskej Bystrici

Banská Bystrica je nepochybne mestom, ktoré si zaslúži pozornosť. Jej posledných 76 rokov zachytáva najnovšia kniha na pohľadniciach.