Banská Bystrica má novú obrazovú publikáciu. Jej autorom je dlhoročný fotograf a cestovateľ Eduard Genserek