84

Kremnické baníctvo a hutníctvo – upútavka

Kremnica je od 14. storočia prezývaná ako Zlatá Kremnica. Prví prospektori tu hľadali zlato už v približne 8 storočí. Po počiatočnom ryžovaní zlata v potokoch baníci prešli k zložitejším spôsobom povrchového a neskôr hlbinného dobývania rudných žíl.