Tento rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici opäť kontroloval pieskoviská. Pracovníci zistili, že ich kvalita sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zhoršila.

Najsledovanejšie na