1 485

Konferencia slovanských jazykov v Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovala medzinárodnú Konferenciu, počas ktorej sa diskutovalo o slovanských jazykoch, medzigeneračnom dorozumievaní sa, či o vzťahoch medzi spisovným jazykom a nárečiami.

Najsledovanejšie na