832

Komu pomohlo Vaše oblečenie?

Myšlienka Prázdneho obchodu nadchla mnohých Banskobystričanov. Svedči o tom aj fakt, že za pár dní bol plný šatstva. No ale kde všetky veci vlastne skončili?