1 393

Keď Hronka robí prieskum :)

Pre každú televíziu je najdôležitejšia sledovanosť. Výnimkou nie sme ani my. Aby sme zistili koľkí z vás si obľúbili našu Hronku ,vybrali sme sa do ulíc.