Obdobie, keď lesná železnička viedla cez Očovú po osadu Kyslinky, je už len spomienkou. V súčasnosti však historickú mašinku môžete obdivovať vo Vígľaši.

Najsledovanejšie na