Pred tromi rokmi mesto Banská Bystrica schválilo dlhodobý prenájom radvanského kaštieľa Akadémii umení. Minulý rok sa v kaštieli robil archeologický výskum a tento rok ho čaká postupná rekonštrukcia.