1 099

Jarná rovnodennosť a ľudové zvyky

Jarná rovnodennosť pripadne tento rok na piatok. Hoci máme krásne slnečné počasie už dlhšie, práve 20. marec je oficiálnym začiatkom astronomickej jari.