6 538

Hrozí zatvorenie autobusovej stanice

Od februára hrozí, že autobusová stanica v Banskej Bystrici bude zatvorená. Mesto dopravnú časť neodkúpi.