V minulosti také príležitosti neboli, ľudia nemohli len tak cestovať za prácou a štúdiom do zahraničia. Dnes takú možnosť máme no mnohokrát sa stane že nám v tom bráni jazyková bariéra. Európsky deň jazykov tak oslovuje každého z nás aby sme sa učili cudzie jazyky, veď nie nadarmo sa hovorí že koľko rečí poznáš toľko krát si človekom.