613

Horskí záchranári si zaspomínali na mladosť

Celý život obetovali zachraňovaniu životov. Keď dovŕšili vek 60 rokov museli s touto vášňou skončiť. Založili preto klub seniorov záchrannej služby.