1 026

Fyzika hrou

Ak Vášmu dieťaťu nejde v škole prírodoveda, matematika či fyzika, môže sa to naučiť pri hre. Takúto možnosť ponúkajú vedecké hračky, ktoré sú alternatívou ku klasickým autíčkam či bábikám.