2 043

Fašiangový sprievod roztancoval dedinu

Fašiangový sprievod zavítal medzi obyvateľov Seliec. Dedinou prechádzali masky všetkého druhu a o zábavu sa postarala ľudová hudba.