766

Dom kultúry nahradila škola v Sásovej

Centrum, ktoré plánovali otvoriť v Dome kultúry sa presúva do Sásovej. Mesto prenajalo budovu bývalej základnej školy.