1 218

Dôchodcovia aktívnymi študentmi

Mnohí z nich majú viac ako 60 rokov. Na miesto toho, aby denne pozerali ďalšie časti seriálu sa rozhodli študovať. Sú vzormi nielen pre svoju rodinu, ale aj pre svojich rovesníkov.

Najsledovanejšie na