1 361

Dôchodcovia aktívnymi študentmi

Mnohí z nich majú viac ako 60 rokov. Na miesto toho, aby denne pozerali ďalšie časti seriálu sa rozhodli študovať. Sú vzormi nielen pre svoju rodinu, ale aj pre svojich rovesníkov.