Deti sú naša budúcnosť no i napriek tomu sa im veľakrát nevenuje dostatočná pozornosť. Nielenže žijú v zlých podmienkých, ale častokrát sú aj týrane, či sexuálne zneužívané.