848

Deti môžu poznať svoje možnosti

Už deti základných škôl môžu poznať svoje možnosti. Pri rozhodovaní sa v akom smere budú pokračovať im pomáhajú rôzne informačné podujatia.