Niekedy nemáme v živote na výber. Väčšinou sa však jedná o veci, ktoré nás nijako vážne neovplyvnia. Pred 72 rokmi obyvatelia obce Kalište na výber tiež nemali. Nešlo však o banalitu, ale o ľudské životy.