2 467

Ďalšia bytovka na Fončorde ?

Obyvatelia sídliska Fončorda v Banskej bystrici sa búria. Investor chce na poslednej väčšej zelenej ploche postaviť bytovku. Ľudia s tým nesúhlasia.